Informationssökning

Att planera sin sökning är A och O. Ju mer du vet om ditt ämne desto enklare blir det att hitta information om det.

Så här kan du komma igång 

Läs på lite om ämnet. Wikipedia är bra på att hänvisa till sina källor, därifrån kan du snabbt hitta primärkällorna. Wikipedia är alltså en sekundärkälla. Likadant är det med Nationalencyklopedin . 

När du söker på nätet är det viktigt att tänka på är att sökmotorer säljer annonser kopplade till dina algoritmer. Jämför gärna resultat från flera söökmotorer eller jämför med en kompis som har andra algoritmer knutna till sin dator. Google är ett verktyg för att hitta information INTE en källa.

För att få relevanta träffar använd dig av flera sökord. Försök tänka dig vilka ord som du vill ska dyka upp på den sida du söker. Söker du en person eller en specifik fras, sätt orden inom citattecken, t. ex. "Zlatan ibrahimovic". Då visas träffarna där orden står i just den ordningen först. Bra sökguide till Google finns här. De tipsen går att använda på de flesta sökmotorer.

Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv. Utöver nyhetsartiklar och innehåll från radio och tv från 80-talet och framåt  finns även innehåll från vissa myndigheters och kommuners webbplatser.  Databasen används av journalister, researchers, författare, studenter och många fler. Mediearkivets sökresultat presenteras på ett neutralt sätt utan dolda algoritmer.

I sökrutan på vår hemsida hittar du böcker som finns i biblioteket. Hittar du en bok kanske du finner fler i ditt ämne på samma hylla. Behöver du information om ett smalt ämne kan du fråga oss på biblioteket, vi kan också hjälpa dig att hitta böcker från ett annat bibliote som skickas till oss så du får låna. 

Här finns instruktioner för att skriva en bra uppsats, samt göra en bra källförteckning när du är färdig med ditt arbete. Kom ihåg att skriva upp dina källor under arbetets gång.

Lycka till med din sökning

Källa: Internetsstiftelsen, Studylib och Viralgranskaren