Informationssökning

Att planera sin sökning är A och O. Ju mer du vet om ditt ämne desto enklare blir det att hitta information om det.

Att starta en informationssökning - några tips:

  • Börja med att läsa en introduktion till ämnet i t.ex. en uppslagsbok. Dessa syftar till sammanställla vår gemensamma kunskap oavsett om man är expert eller inte. Wikipedia är bra på att hänvisa till sina källor, därifrån kan du snabbt hitta primärkällorna. Wikipedia är alltså en sekundärkälla. Likadant är det med Nationalencyklopedin . 

  • Nästa steg är att fundera över några bra sökord som passar till det ämne du valt, gärna med några synonymer. Sökorden kan du använda i bibliotekskatalogen när du söker böcker, i artikeldatabaser på nätet och i sökmotorer som t.ex. Google. Viktigt att tänka på är dock att google säljer annonser kopplade till ditt sökresultat, ditt beteende och din sökhistorik. Google har ingen redaktion som värderar de träffar du får och tar inte ställning till om, eller hur pass relevanta källorna är, om de är bra eller inte.  Använder du ändå google kan de vara ett bra tips att komplettera med att söka på andra söktjänster med samma sökord för att jämföra resultaten, eller att jämföra med en kompis som har andra algoritmer knutna till sin dator. Google är ett verktyg för att hitta information INTE en källa.

  • Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv. Här finns nyheter från tryckta och digitala tidningar samt radio och tv från 1980-talet och framåt. Utöver nyhetsartiklar finns även innehåll från vissa myndigheters och kommuners webbplatser. Förutom källor från Norden innehåller Mediearkivet artiklar från cirka hundra tusen internationella medier. Databasen används av journalister, researchers, författare, studenter och många fler. Mediearkivets sökresultat presenteras på ett neutralt sätt utan dolda algoritmer

  • I bibliotekskatalogen hittar du böcker som finns i biblioteket. Använd sökrutan här på vår hemsida. Hittar du en bok kanske du finner fler i ditt ämne på samma hylla. Behöver du information om ett smalt ämne kan du fråga oss på biblioteket, vi kan också hjälpa dig att hitta böcker från ett annat bibliote som skickas till oss så du får låna. 

  • När du söker i sökmotorer på internet, t.ex. Google, finns det några bra användbara knep. För att få så relevanta träffar som möjligt, använd dig av flera sökord. Försök tänka dig vilka ord som du vill ska dyka upp på den sida du söker. Söker du en person eller en specifik fras, sätt orden inom citattecken, t. ex. "Zlatan ibrahimovic". Då visas träffarna där orden står i just den ordningen först. Bra sökguide till Google finns här. De tipsen går att använda på de flesta sökmotorer.

  • Här finns instruktioner för att skriva en bra uppsats, samt göra en bra källförteckning när du är färdig med ditt arbete. Kom ihåg att skriva upp dina källor under arbetets gång.


    Lycka till med din sökning

Källa: Internetsstiftelsen, Studylib och Viralgranskaren