Informationssökning

Att planera sin sökning är A och O. Ju mer du vet om ditt ämne desto enklare blir det att hitta information om det.

Att starta en informationssökning - några tips:

  • Börja med att läsa en introduktion till ämnet i t.ex. en uppslagsbok. Nationalencyklopedin på nätet kommer du åt via skolans nätverk. För tillgång utanför skolan kan du skapa ett personligt konto. Om du är i biblioteket finns uppslagsverk i en mängd ämnen i vårt Referensrum.

  • Nästa steg är att fundera över några bra sökord som passar till det ämne du valt, gärna med några synonymer. Sökorden kan du använda i bibliotekskatalogen när du söker böcker, i artikeldatabaser på nätet och i sökmotorer som t.ex. Google.

  • I bibliotekskatalogen hittar du böcker som finns i biblioteket. Använd sökrutan här ovan. Hittar du en bok kanske du finner fler i ditt ämne på samma hylla. Har du valt ett smalt ämne kan du fråga oss på biblioteket så kan vi hjälpa dig att hitta böcker från ett annat bibliotek.

  • Om du söker aktuell information i form av t.ex. tidningsartiklar är Mediearkivet (Retriever) en fulltextdatabas med artiklar från de större dagstidningarna och tidskrifterna i Sverige. Titta även på vår länktips för andra källor av information. Kom till lånedisken om du vill få hjälp med din sökning!

  • När du söker i sökmotorer på internet, t.ex. Google, finns det några bra användbara knep. För att få så relevanta träffar som möjligt, använd dig av flera sökord. Försök tänka dig vilka ord som du vill ska dyka upp på den sida du söker. Söker du en person eller en specifik fras, sätt orden inom citattecken, t. ex. "Mona Sahlin". Då visas träffarna där orden står i just den ordningen först. Bra sökguide till Google finns här. De tipsen går att använda på de flesta sökmotorer.

  • Här finns instruktioner för att skriva en bra uppsats, samt göra en bra referenslista när du är färdig med ditt arbete. Kom ihåg att skriva upp dina källor under arbetets gång.

  • Lycka till med din sökning!

Skrattabbarn
Skrattabbar´n, Konstverk av Nils Norberg