Internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi (IDAHOT) 17 maj.

Syftet är att lyfta medvetenheten om hur viktigt det är att homosexuella, bisexuella och transpersoner inte utsätts för diskriminering.

Den 17/5

Vi flyttar utomhus en liten stund och kommer att finnas ute på samhället med vår cykel och vagn efter lunch. Böcker på temat HBTQI kommer att gå låna och en digital tipsrunda finnslängst med reningsverksrundan. Den finns också uppsatt inne i biblioteket. Kom gärna förbi och bläddra i böcker och delta i tipsrundan. 

Vart kan du vända dig med HBTQI -frågor

Vill du ha mer information om HBTQI-frågor eller vill du få kontakt med någon som kan besvara dina frågor? På Norsjö kommuns hemsida finns länkar till bra sidor och samt info om vem du ska kontakta. 

Norsjö kommun HBTQ-frågor

Chatta med RFSU på måndagar, tisdagar och torsdagar

Transformering RFSL ungdom 

RFSL Stödmottagning

Här kan du som är hbtqi-person och har utsatts för trakasserier, hot eller våld få stöd och råd. Även du som är närstående eller kompis kan få stöd. Du kan ringa 020-34 13 16 eller mejla.

Boujt – Barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Här kan du få stöd kring allt möjligt på svenskt teckenspråk. Du kan videochatta, textchatta, ställa frågor till frågelådan eller mejla.

Regnbågslinjen, Kyrkans SOS

Här kan du som Hbtqi-person få stöd med sånt som känns jobbigt eller som du behöver prata om. Även du som är närstående kan få stöd. Ring 0770-55 00 10.

Diskrimineringsombudsmannen

Vilka rättigheter har du som HBTQ person i Sverige? 

I de nedladdningsbara broschyrerna finns information om vilka
rättigheter du har som hbtq-person i Sverige på olika språk. Längst bak finns en lista på organisationer, myndigheter och webbplatser där du kan få mer information, hjälp och stöd.

Lagarna i Sverige utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det betyder att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Ingen får hota dig, slå dig eller behandla dig sämre för att du är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. 

HBTQ diplomerade

Norsjö bibliotek har tillsammans med övriga V8biblioteken genomgått en HBTQ diplomering via Regionbiblioteket och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten.

Syftet med hbtq-diplomeringen är att sätta igång ett strukturerat och långsiktigt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i bibliotekets verksamhet utifrån målgrupp, arbetsmiljö och utveckling.

Här finns information om våra regnbågshyllor

Du kan få tips för alla åldrar på böcker, seriealbum och filmer att låna. Du kan även se om biblioteket ordnar evenemang som bokcirklar, föreläsningar, författarsamtal eller annat med HBTQ+ tema.