Jag sköter bibliotekets post- och bussgodstransporter och uppdaterar den samiska och den lokala pressklippssamlingen.