Julla Májja - den samiska kulturbussen

Denna nysatsning inom Västerbottens inland är att ses som ett rullande kulturhus som kommer till besökarna och inte tvärtom. Det personliga mötet, böcker och ett varierat utbud av föreställningar och aktiviteter levereras direkt till dig!

alt=""
alt=""

Själva namnet Julla Májja är en förenklad variant av främst umesamiskans Jullardit, vilket betyder att rulla. Smått identiskt ord, med annan stavning men med samma innebörd i såväl syd- som nordsamiskan. Det är likadant med ordet Májja som lättast översätts till något som är långt i tid eller sträcka. Vi har vid framtagandet av namnet konsulterat ett antal helspråkiga lingvister och även haft som mål att de tre dominerande samiska språken i Västerbottens inland ska representeras. Julla Májja är lätt att säga för både barn och vuxna och även för icke-samisktalande.

Julla Májjas huvudsakliga arbetsfält är V8-kommunerna, men det finns också en tanke i att sprida erfarenheter och idéer även utanför våra samverkanskommuner. Kulturbussen verkar i ett projekt med medel beviljade av Kulturrådet. Under 2021 rullar bussen med Storumans kommun som projektledare. Kulturrådet har nu beviljat medel till en förlängning under 2022. Från och med november 2021 tar Sorsele kommun över stafettpinnen.

Julla Májja har börjat göra besök i kommunerna och ska under hösten också testa tekniken när det gäller distanssändningar - från och till bussen. Det kommer att finnas ett grundutbud av böcker, spel, lekmaterial mm i bussen och de lokala biblioteken skickar också med anpassat material till turen i respektive kommun.

Under 2022 kommer det att tas fram en turlista där både äldreboenden och förskolor finns med i besöksplanen. Det planeras också för olika kulturarrangemang som kan visas där bussen befinner sig men även sändas digitalt till och från bussen.

Projektgruppen har arbetat upp ett stort kontaktnät med författare och andra kulturarbetare, både inom det samiska och svenska språkområdet.

alt=""

Vi som jobbar i projektet:

Eva Conradzon

Ubmeje-Umeå. Projektledare, busschaufför. Då jag är född och uppvuxen i Malå så delar jag önskan att sprida kultur i inlandet med mina kollegor. Kommer senast från producentjobb för Ubmejen Biejvieh-Samiska veckan i Umeå, vilket borgar för att jag har goda kontakter i Sápmi. Kontakt: 070-354 51 06, eva.conradzon@storuman.se

Åsa Skum

Gavtjavvrie-Ammarnäs/Suorssa-Sorsele. Projektassistent. Jobbar som samisk samordnare på Sorsele kommun 50%, övriga 50 % i detta projekt under projekttiden. Är engagerad i många samiska och lokala kulturfrågor både i jobbet och privat. Brinner för att vi ska ha samma kulturella möjligheter i glesbygden, så den samiska bussen är i linje med mitt tänk.
Kontakt: 070-346 01 93, asa.skum@sorsele.se

Lars Mattsson

Dearna/Tärnaby. Projektassistent. Aktiv kulturarbetare sedan uppväxten och främst som muntlig och skriftlig berättare och styrelseledamot i Tjállegoahte - samiskt författarcentrum. Har även varit yrkesverksam som bibliotekarie. Jobbar 20 % i projektet och övrig tid som skolbibliotekarie och elevcoach vid Skytteanska skolan. Ser alltid fler möjligheter än hinder och är stark kämpe för glesbygdens bästa.
Kontakt: 073-075 49 48, lars.mattsson@storuman.se

Julla Májjas kontaktvägar:

Mobil: 0730-71 95 28

Mail: kulturbussen@storuman.se

Facebook: www.facebook.com/Julla Májja

Instagram: Julla Májja @jullamajja