Julla Májja vinner priset Årets mobila bibliotek 2023!

Lïhkkuov Julla Májja!

Julla Májja - den samiska biblioteksbussen - vinner pris hos Svensk biblioteksförening

Det har knappast gått invånarna i våra stora men glesbefolkade kommuner förbi att Julla Májjas verksamhet når ut med samisk litteratur och kultur långt utanför centralorterna. Projektet, som startades inom Sträkta bibliotek år 2021, håller just nu på att införskaffa ett nytt fordon samt söka finansiering för nästa år. Nu mottar de priset "Årets mobila bibliotek" som instiftats av Svensk biblioteksförening. 

Juryns motivering lyder: 


"Tack vare samarbetet V8 mellan de åtta inlandskommunerna Sorsele, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman, Vilhelmina, Åsele och de samiska samordnarna når den samiska litteraturen och kulturen ut till många av de som bor i Västerbotten. Biblioteksbussen Julla Májja besöker platser runt om i alla kommunerna och har med sig samisk och lokal litteratur under sina turer. Vidare kommer Julla Májja med exempelvis språkrevitalisering, samtal om psykisk ohälsa, matens kretslopp från fjäll till bord, renskötselyrket, traditionell kunskap, duodji, jojk, teater, film och litteratur. Verksamheten riktar sig till besökare i alla åldrar och samarbetar med många olika aktörer i samhället. De åtta kommunbiblioteken bistår Julla Májja med sitt samlade mediebestånd. Det innebär bland annat att besökarna både kan låna, återlämna och beställa hela V8-bibliotekens utbud via Julla Májja. De kommuner som är involverade i samarbetet är till ytan större än de cirka hundra kommunerna i Skåne län, Stockholms län, och Västra Götalands län tillsammans. När det bor 5,6 miljoner i storstadslänen bor det dock i Julla Májjas hela upptagningsområde drygt 37 000 personer. Det ger en fingervisning om förutsättningarna för det enastående arbete Julla Májja gör för att tillgängliggöra kultur i en av landets allra mest glesa delar. Att de dessutom arbetar med att tillgängliggöra språk och kultur för Europas enda urfolk, samt sprider kunskap om den samiska minoriteten till andra grupper, gör Julla Májja till en värdefull verksamhet även ur ett internationellt perspektiv, väl värd att lyfta som ett gott exempel för andra länder och världsdelar. För ett ambitiöst och idogt arbete med att nå ut till allmänheten med den samiska kulturen och de samiska språken utser vi Julla Májja – den samiska biblioteksbussen till årets mobila bibliotek 2023”."

Läs hela artikeln på Svensk biblioteksförenings hemsida

Mer om Julla Májja:

Intervju på Förmiddag i P4 Västerbotten - 2 timmar och 11 minuter in i programmet kan du höra projektledaren Nadja Grundström-Fjellner berätta om priset och Julla Májjas verksamhet

Och glöm inte kolla in Julla Májjas egen hemsida här på v8 och följa deras arbete på facebook och instagram!

Fotografi av biblioteksbussen Julla Májja parkerad i en gles tallskog. Bussen står med bakdörrarna öppna till vänster i bild och en kan se böcker på bokhyllorna i bussen. I förgrunden i höger av bilden står två personer vid ett bord med olika foldrar och broschyrer och spel. De tittar på varandra och verkar spela något med gröna kort.
Umesamisk språkaktivitet.
Bild på projektmedarbetare Marica Lagerström och projektledare Nadja Grundström Fjellner tagen inne på Sorsele bibliotek med en kåta bakom. julla májja
Julla Májjas verkliga motorer & drivna projektmedarbetare.