Källkritik

Att vara källkritiskt är ett bra förhållningssätt, inte bara när du skriver en uppsats utan även i andra sammanhang.

Men när man skriver en rapport eller uppsats är det särskilt viktigt att veta att man baserar sina påstående och slutsatser på sanningsenliga och riktiga källor.

Nedan finns tips och checklistor för att du ska lyckas kritiskt granska den information som du samlar in inför ditt skolarbete.

Säkerhetspolitik.se - Kort lista över vad du ska tänka på när du söker information

Skolverket - Ingående guide  och checklista om hur du gör en källkritisk granskning.

Viralgranskaren - kritisk granskning av sociala medier

IIS - Internetstiftelsen i Sverige - Källkritik på internet