Kort om ångest

Ångestsyndrom tillhör stora folkhälsoproblemen och drabbar en betydande del av befolkningen någon gång i livet.

Inledningen av boken börjar med att definiera begreppet ångest. Vad är ångest, hur känns den och vad den kan ha för syfte. Det finns olika fobier beskrivna i boken, social fobi, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom.  Oavsett vilken terapiskola som man föredrar är det viktigt att veta att det finns bra hjälp att få. Boken beskriver en rad olika behandlingstekniker, den innehåller även ett antal formulär för självskattning av symtomnivå. Det är viktigt att tänka på att formulären inte är ett sätt att fastställa en diagnos, utan endast ett sätt att fastställa mängden av hur mycket problem en person som fyller i formuläret upplever.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Marguerite Nensén Edström den 10 juni 2014