Kroppspråk för hundägare

Ett bra sätt att kommunicera med din hund.

I boken ”Kroppsspråk för hundägare” får du lära dig att använda ditt eget kroppsspråk som träningsredskap för att kommunicera och träna med din hund.

Boken är indelad i fyra kapitel, som tar upp olika delar av kroppsspråket. Det första handlar om huvudet, det andra om överkroppen och det tredje om benen. Det fjärde och sista kapitlet redogör för ett gemensamt kroppsspråk där alla delar av kroppen ska uttrycka samma sak.

Det är en informativ bok med många förklarande bilder och tydliga instruktioner.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Maria Forsgren den 8 oktober 2013