Läs läs läs

Den 8 september firas den internationella läskunnighetsdagen och på kvällen finns möjlighet att delta i Read Hour.

Den 8 september uppmärksammar UNESCO Internationella läskunnighetens dag. På deras webbplats kan en läsa att över 770 miljoner ungdomar och vuxna i världen inte kan läsa eller skriva vilket begränsar deras möjligheter att ta till sig information som de behöver för att kunna ta beslut om sina liv.  

Det går också att läsa att över 244 miljoner barn i världen inte går i skolan av olika anlednigar. Därför krävs det andra lösningar så att lärandet ändå kan äga rum. För ju fler som kan läsa och skriva, ju större möjligheter att utrota fattigdom, nå jämnställdhet och gynna hållbara, blomstrande och fredliga samhällen världen över.

Vill du veta mer om Internationella läskunnighetens dag kan du klicka här.

Klockan 19:00 den 8 september är det Read Hour i Sverige. Filma gärna i cirka en minut när du läser ett citat högt ur en bok, eller bara att du läser och lägg sedan upp det i dina sociala medier med #ReadHourSverige och även #ReadHour så det syns i andra länder. 

Bakom Read Hour står den svenska Läsrörelsen som från början är ett finsk initiativ. Barn- och ungdomsstiftelsen hade en stor läskunnighetskampanj 2019 som avslutades på UNESCO:s läskunnighetsdag den 8 september kl 19 med en timmes gemensam läsning i hela landet. 

Vill du veta mer om Read Hour kan du klicka här.

Läs- och skrivkunnigheten i olika länder.
Läs- och skrivkunnigheten i olika länder.

Läs- och skrivkunnigheten i olika länder.

Bild: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=698446

En analog och en digital klocka som är 7