Läslustombud

finns vid förskolorna runt om i kommunen

Sedan år 2000 har det vid Vilhelmina kommuns förskolor funnits läslustombud med uppgift att verka läsfrämjande hos barn och föräldrar. Folkbiblioteket har ett nära samarbete med läslustombuden, som träffas 2-3 ggr/år.

Bokdrakar

Ute på kommunens förskolor finns Bokdrakar: små påsar med utvalda böcker passande för förskolebarn. 

Innehållet varierar men det är böcker passande för förskolebarn samt i några bokdrakar högläsnings- och kapitelböcker även för lite äldre syskon. Jättebra när det är svårt att hinna med biblioteket!

Fråga efter Bokdrakarna på din förskoleavdelning!