Läsutmaning sommarlov 2023

Hur många sidor läser du i sommar?

Malå bibliotek utmanar alla elever på Nilaskolan (årskurs 1-9) att träna sin LÄSMUSKEL under sommarlovet!

Vi på biblioteket deltar också i läsutmaningen! Vem kommer att läsa flest sidor? Ni elever eller vi på biblioteket?

Till hösten delar Malå bibliotek ut ett fint pris till tre elever som läst flest sidor. En elev från högstadiet, en elev från mellanstadiet och en från lågstadiet.

Du kan läsa själv, lyssna på en bok eller så kan någon läsa en bok högt för dig.

Du kan läsa faktaböcker, sagoböcker, kapitelböcker, dagstidningar eller serietidningar. Ja, vad du vill. Kom ihåg att all läsning är bra läsning!

Blanketten till läsutmaningen finns att hämta på biblioteket. I den står mer information.

Lämna in blanketten till biblioteket senast 1 september.

Du kan också läsa minst 30 minuter varje dag och vara med i en utlottning på Malå bibliotek där du kan vinna en bok som du själv väljer och vi köper in.

Blanketten finns att hämta på biblioteket och ska vara inlämnad senast 1 september.