Låna en gitarr på Lycksele bibliotek!

Intresserad av testa att spela gitarr hemma? Låna en gitarr på Lycksele bibliotek!

Låna en gitarr STIM

Nu går det att låna en gitarr på biblioteket! Det är organisationen STIM, har, som i en del av sitt 100-årsjubileum, skänkt en gitarr till bibliotek runt om i landet.  

Det är tänkt att alla som är intresserade kan låna hem den för att testa, öva, på att spela gitarr.  Du kan även låna böcker om hur du lär dig spela gitarr och notböcker. 

Innan du kan låna hem gitarren måste ett kontrakt skrivas under. Om du är under 18 år måste målsman skriva under. 

Vi skickar inte gitarren till något annat bibliotek inom V8bibliotekens samarbete.

Kontakta Personalen!

Taggar:

den 18 april 2024