Låna talböcker

Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker på Malå bibliotek.

Daisyspelare
Vi har många böcker på skiva som du kan låna hem direkt. En talbok är en inläst bok till hjälp för personer med läshinder. Formatet för talböcker heter DAISY.

Malå bibliotek har även några olika DAISY-spelare som du kan låna för att prova på.

Du kan även ladda ner talböcker direkt från www.legimus.se till din mobiltelefon, dator eller surfplatta. Inloggningsuppgifter får du av oss på biblioteket.

Vem får låna en talbok?

Alla som har svårt att läsa tryckt text får låna talböcker:

  • synskadade
  • hörselskadade (för hörselträning)
  • rörelsehindrade
  • personer med läs- och skrivsvårigheter
  • personer med afasi
  • personer med utvecklingsstörning
  • långtidssjuka
  • konvalescenter

Även personer med tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns. Det går bra att låna talböcker genom ett ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar och lärare. Kontakta Malå bibliotek för att bli talbokslåntagare.