Lånekortsansökan

Fyll i formuläret. Nästa gång du besöker biblioteket får du ett lånekort mot uppvisande av giltig legitimation. 

Jag accepterar V8-bibliotekens låneregler, samt att aktuella kontaktuppgifter och lån registreras i det gemensamma bibliotekssystemet enligt reglerna om GDPR. Det innebär att de uppgifter som omfattas av sekretesslagen är tillgängliga för biblioteken i V8-kommunerna. Bibliotekens personal har tystnadsplikt.

Var vill du hämta ut ditt lånekort?

Kryssa för önskat bibliotek (endast ett)

Låneregler