Låneregler

Gällande för samtliga bibliotek inom V8-samarbetet.

Ditt lånekort

För att låna behöver du ett lånekort. Det får du på biblioteket genom att visa giltig legitimation med foto. Då accepterar du samtidigt att följa de låneregler som gäller för V8-biblioteken. 

Barn kan få lånekort från och med det år de fyller 6 år.

Lånekortet gäller på alla bibliotek i V8-samarbetet.

Dina personuppgifter

En ny Dataskyddsförordning, GDPR, gäller i hela EU från 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och stärker dina rättigheter över hur vi får samla in och använda dina personuppgifter. All personal på biblioteken har enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap 40, § 3 tystnadsplikt. 

Du ansvarar för dina lån

Lånekortet är en värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt kort. Målsman ansvarar för barns lån.

Anmäl genast till ditt bibliotek om du förlorat ditt lånekort så kortet blir spärrat. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Ett nytt lånekort kostar 10 kr.

Lånetid

Lånetiden är olika lång beroende på vad du lånar. Aterlämningsdatum ser du på lånekvittot eller på ditt konto på v8biblioteken.se. Du ansvarar själv för att det du lånat lämnas tillbaka i rätt tid. Om lånetiden gått ut betalar du förseningsavgift. Det är ingen förseningsavgift på material för barn och unga, inte heller på lån gjorda av barn och unga.

Omlån

Vill du förlänga dina lån kan du göra det när du är inloggad på Mina sidor. Du kan också ringa eller besöka ditt bibliotek. Om du gör omlån när lånetiden redan har gått ut betalar du förseningsavgift. 

Om lånetiden har gått ut, du redan förlängt lånetiden tre gånger eller om det är kö på materialet går det inte att göra omlån.

Förvarning och påminnelse

Några dagar innan lånetiden går ut får du, om du registrerat e-postadress eller mobilnummer hos oss, ett förvarningsmeddelande.

Om det lånade materialet inte återlämnas i tid går det ut ett påminnelsemeddelande.

Om det lånade materialet inte återlämnats efter två påminnelser skickas en räkning och lånekortet spärras. Spärren tas bort när lånen lämnats tillbaka eller räkningen betalats.

Förvarning för media lånad av barn under 18 år skickas till den e-postadress eller det mobilnummer som registrerats hos oss för låntagaren.

Påminnelse för media lånad av barn under 18 år skickas till den e-postadress som registrerats hos oss för låntagaren, eller, om ingen e-postadress uppgivits, till målsman på den postadress som registrerats för för låntagaren.

Räkning till barn och ungdomar under 18 år skickas per post till målsman.

Reservationer

Du kan reservera önskade titlar som finns vid något av V8-biblioteken. Reservationer görs via v8biblioteken.se eller på biblioteket. Du får ett meddelande när boken finns att hämta, antingen via post, e-post eller sms beroende på vilka kontaktuppgifter du registrerat hos oss.

Avgifter

Att låna är gratis! Biblioteket tar däremot ut en avgift för material som lämnas tillbaka för sent.

  • Lånetid 28 dagar: 1 kr övertidsavgift/dag från och med dag 30.
  • Lånetid 14 dagar: 5 kr övertidsavgift/dag från och med dag 16.

Du betalar förseningsavgift från och med den dag du fyllt 18 år.

Det finns ingen förseningsavgift på barn- och ungdomsböcker.

Biblioteket tar ut en avgift för försvunnet eller skadat material. I båda fallen gäller bibliotekets värdering av materialet och avgiften kan variera från bibliotek till bibliotek. 

Illustrativ bild på ett lånekort.