Låneregler

Gällande för samtliga bibliotek inom V8-samarbetet.

Ditt lånekort

För att låna behöver du ett lånekort. Det får du på biblioteket genom att visa giltig legitimation med foto. Då accepterar du samtidigt att följa de låneregler som gäller för V8-biblioteken. 

Barn kan få lånekort från och med det år de fyller 6 år.

Lånekortet gäller på alla bibliotek i V8-samarbetet.

Dina personuppgifter

En ny Dataskyddsförordning, GDPR, gäller i hela EU från 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och stärker dina rättigheter över hur vi får samla in och använda dina personuppgifter. All personal på biblioteken har enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap 40, § 3 tystnadsplikt. 

Du ansvarar för dina lån

Lånekortet är en värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för barns lån.

Från 13 års ålder erbjuder biblioteket barnet att själv hantera och kontrollera sina lån i större utsträckning. Vårdhandshavares ansvar kvarstår dock. Eventuella fakturor för borttappat/skadat material kommer liksom tidigare att skickas direkt till vårdnadshavare.

Anmäl genast till ditt bibliotek om du förlorat ditt lånekort så kortet blir spärrat. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Ett nytt lånekort kostar 10 kr.

Lånetid

Lånetiden är olika lång beroende på vad du lånar. Aterlämningsdatum ser du på lånekvittot eller på ditt konto på v8biblioteken.se. Du ansvarar själv för att det du lånat lämnas tillbaka i rätt tid. 

Omlån

Vill du förlänga dina lån kan du göra det när du är inloggad på Mina sidor. Du kan också ringa eller besöka ditt bibliotek.  

Om lånetiden har gått ut, du redan förlängt lånetiden tre gånger eller om det är kö på materialet går det inte att göra omlån.

Förvarning och påminnelse

Några dagar innan lånetiden går ut får du, om du registrerat e-postadress eller mobilnummer hos oss, ett förvarningsmeddelande.

Om det lånade materialet inte återlämnas i tid går det ut ett påminnelsemeddelande.

Om det lånade materialet inte återlämnats efter två påminnelser skickas en räkning och lånekortet spärras. Spärren tas bort när lånen lämnats tillbaka eller räkningen betalats.

Förvarning för media lånad av barn under 18 år skickas till den e-postadress eller det mobilnummer som registrerats hos oss för låntagaren. Ifall en låntagare som fyllt 13 år har valt att byta från vårdnadshavares e-post/telefon till sina egna uppgifter, så går eventuella förvarningar dit och ej till vårdnadshavare.

Påminnelse för media lånad av barn under 18 år skickas till den e-postadress som registrerats hos oss för låntagaren, eller, om ingen e-postadress uppgivits, till målsman på den postadress som registrerats för låntagaren. Ifall en låntagare som fyllt 13 år har valt att byta från vårdnadshavares e-post/telefon till sina egna uppgifter, så går eventuella påminnelser dit och ej till vårdnadshavare.

Räkning till barn och ungdomar under 18 år skickas per post till vårdnadshavare.

Reservationer

Du kan reservera önskade titlar som finns vid något av V8-biblioteken. Reservationer görs via v8biblioteken.se eller på biblioteket. Du får ett meddelande när boken finns att hämta, antingen via post, e-post eller sms beroende på vilka kontaktuppgifter du registrerat hos oss.

Avgifter

Att låna är gratis! 

    Biblioteket tar ut en avgift för försvunnet eller skadat material. I båda fallen gäller bibliotekets värdering av materialet och avgiften kan variera från bibliotek till bibliotek. 

    Illustrativ bild på ett lånekort.