Landguiden

Utrikespolitiska institutet uppdaterar kontinuerligt denna databas med fakta om länder.

I Landguiden får du heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen.

Logga in med ditt lånekortsnummer för åtkomst.

Till Landguiden