Lina Persson

Västerbottens första kvinnliga fotograf som större delen av sitt liv bodde i Lavsjön, Dorotea kommun

Skriften är framtagit för att bevara Lina Perssons minne som fotograf. Lina var född 1885 i Grynberget där hon hade sex syskon. Mellan 1913-1915 skaffade hon sig sin utbildning hos fotograf, Petrus Ljungö, som var bosatt i Rossön i Jämtland. Byarna i östra och sydöstra Dorotea samt vissa byar i Åsele och Ångermanland besökte Lina med jämna mellanrum. Det var för det mesta med cykeln som förflyttade sig till olika ställen där hon hade jobb som fotograf. Häftet har tagits fram i samarbete med Vuxenskolan och SIKU.
Länk till Dorotea byar, Lavsjö, Lina Persson: http://www.doroteabyar.nu/default.asp?path=7178%2C7322&pageid=9101

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Marguerite Nensén Edström den 26 mars 2013