Livbåten

Hur skulle du ha gjort?

Året är 1914. En stor oeanångare förliser på Atlanten. 39 människor räddar sig ombord på en livbåt som är byggd för hälften. Att människor påverkas på olika sätt av extrem hunger och törst blir tydligt. Till slut väcks frågan, kan, och vill vi offra någon svagare för att de med mer livskraft skall överleva?

Hur skulle du ha tänkt under sådana omständigheter?

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Britt-Marie Arvidsson den 7 maj 2014