Lokal litteratur till försäljning

Följande böcker och CD-skivor finns att köpa på Sorsele bibliotek:

Författare                     
       

Titel

               Pris  

Ammarnäsbygdens historia 1803-2008     200 kr

Bergström, Carina

Nyvakna ökenråttor
 

100 kr

Bergström, Carina

Stråk

150 kr

 

Berättelser om Ammarnäskvinnor från 1800-talet

    100 kr

Carlsson, Lennart
 

Älvkungen
 

150 kr

Hedman, Erika

Den finaste skatten

    140 kr

Hedman, Åsa

 I mitt innersta rum

60 kr

Hälleberg, Thea

Sorselesläkter från nutid till 1600-talet: Bok 1 – Samesläkter i Ammarnäsområdet med rötter i Tärna och Arjeplog
 

150 kr

Hälleberg, Thea

Sorselesläkter från nutid till 1600-talet: Bok 2 – Nybyggarsläkter av samiskt och svenskt ursprung från Ammarnäs till Sorsele
 

200 kr

Hälleberg, Thea

Sorselesläkter från nutid till 1600-talet: Bok 3 – Hans Ersson – urval av hans ättlingar inom Sorsele kommun
 

250 kr

Hälleberg, Thea

Sorselesläkter från nutid till 1600-talet: Bok 4 – Hans Erssons sonson, Johan Hanssons ättlingar inom Sorsele kommun
 

300 kr

Hälleberg, Thea

Sorsele : släkter från nutid till 1600-talet / Bok 5, Komplement till bok 2, 3 och 4.   

250 kr 

Höglander, Gille

Efter fem

80 kr

Höglander, Gille

Femlingen
 

80 kr

Höglander, Gille

I Gilles fotspår

300 kr

Jonsson, Håkan

Storälgar

250 kr

Laestander, Gösta

Gunnar Persson

    100 kr

Laestander, Gösta

Lars Matson – Konstnär´n
 

335 kr

Laestander, Gösta

Minnesbilder

    200 kr

Laestander, Gösta och Midfjäll, Annika


Ryp-Josef    
 

180 kr

Norin, Marita Den klares und Fühlwertes       50 kr
Norin, Marita This is all you need to change your mind       50 kr
Norin, Marita Tänkvärt och kännvärt       50 kr
Norin, Marita Vad har kärlek med känslor att göra?     100 kr

Nyström, David

Sorsele – fornålder och nutid    
 

70 kr

Poesi från Sorsele

Där frostälvan dansar   

 150 kr

Poesi från Sorsele Kopoesi hos Öjeryds i Sandsjön       50 kr

Poesi från Sorsele

Snöglöd   

150 kr 

Poesi från Sorsele

Solregn

    150 kr

Stenman, Lennart

Rätten till land och vatten i lappmarkerna i historisk belysning

200 kr

Stenman, Lennart

Rennäringslagstiftningen i teori och praktik med Nordmalingsrättegången som belysande exempel

130 kr 

Stenman, Lennart

Skogsallmänningar i Västerbottens län

140 kr 

Stenman, Lennart 

Ströängar - ett svenskt exemplar på rättsäkerhet
 

200 kr

Västerbottens museum

Våra kulturmiljöer. Program för kulturmiljövård i Sorsele kommun
 

40 kr

Ågren, Kurt

Gertsbäcken - Sorsele samhälles elektrifiering

 80 kr

Ågren, Kurt 

Sorsele – från kåtaplats till stationssamhälle
 

220 kr

CD-skiva: Fryle

Som en vintervind

    120 kr

CD-skiva: Grimtjuk

Blårök

    120 kr

CD-skiva: Höglander, Gille

Gille med musik

    100 kr