Magazin Rom

Tidskriften ”Magazin Rom” är en tvåspråkig online-kvartalstidning.

Tidskriften innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information. I första hand vänder den sig till romer, men även till svenska myndigheter, olika organisationer och alla andra som är intresserade att göra skillnad, bidra till kulturen på olika sätt och utöka sina kunskaper om romer, romernas historia, kultur och tradition.

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Berith Enkvist den 25 januari 2016