Marica Lagerström arbetar som projektmedarbetare på Julla Majja och som projektledare och mediepedagog i ett projekt vid Sorsele Bibliotek för att främja digital delaktighet.