Meröppet på Dorotea bibliotek

Dorotea är ett meröppet bibliotek, vilket innebär att du har tillgång till biblioteket även när det är obemannat. Syftet är att ge dig fler möjligheter att använda biblioteket på tider som passar dig, till exempel helger och kvällar.

Meröppet är ett komplement till det bemannade biblioteket. Det innebär inte att de bemannade öppettiderna eller antalet anställda minskas.

För att använda meröppet måste du vara minst 18 år, ha ett lånekort hos V8-biblioteken och registrera dig som meröppet-användare. Det gör du på biblioteket under bemannad öppettid. Glöm inte legitimation!

Öppettider

Dorotea bibliotek har meröppet måndag-söndag kl. 6-22. Övrig tid är biblioteket larmat.

Undantag från meröppettiderna kan förekomma vid exempelvis helgdagar. Se v8biblioteken.se för aktuella öppettider.

Så kommer du in

Du tar dig in med hjälp av den meröppettagg du får när du registrerar dig som meröppet-användare samt en pinkod.

Som meröppetanvändare ansvarar du för barn under 18 år i ditt sällskap. Du får inte släppa in personer, varken obekanta eller bekanta. Du får inte heller låna ut din personliga tagg.

Vad du kan göra under meröppet

 • Låna och återlämna i automaten. Följ instruktionerna på skärmen. Skulle något material inte gå att låna måste du lämna kvar det och återkomma när biblioteket är bemannat. Material som inte går att återlämna i automaten läggs i boklådan vid toaletterna i entrén. 
 • Hämta reservationer – glöm inte att låna i automaten!
 • Använda besöksdator och skriva ut. Betalning sker kontant i spargris.
 • Läsa tidningar, studera, umgås – så länge du visar hänsyn till medbesökare och plockar undan efter dig.

Observera att kopiering och scanning endast är möjlig under bibliotekets bemannade öppettider. Likaså möjligheten att ta del av utställningar i läsesalen. 

Regler för meröppetanvändare

Vi vill att biblioteket ska vara en trygg och trivsam plats att vistas i. Därför är det viktigt att du följer dessa regler:

 • Jag lämnar biblioteket i det skick jag önskar finna det.
 • Jag ser till att dörrarna går i lås vid in- och utgång.
 • Jag släpper inte in obehöriga personer.
 • Jag lånar inte ut passagetaggen till någon.
 • Jag kontaktar omgående biblioteket ifall jag har förlorat min tagg.
 • Jag följer noggrant anvisningarna på självutlånings-automaten och ser till att alla medier jag tar med mig ut ur biblioteket är registrerade.
 • Jag uppträder trevligt mot andra meröppetanvändare.
 • Jag tar inte med någon mat eller dryck in i biblioteket
 • Användning av alkohol och droger är förbjudet i kommunens lokaler.
 • Jag återlämnar min tagg på begäran eller när tjänsten inte längre ska användas.
 • Jag är medveten om de krav som ställs på mig som meröppetanvändare, och att jag kan fråntas behörigheten ifall jag bryter mot reglerna.

Hur fungerar belysningen?

Belysningen styrs av rörelsedetektorer. Efter två timmar kan du behöva röra dig för att lamporna ska tändas igen. 

Vad gör jag om jag tappar bort min tagg?

Kontakta biblioteket snarast för att spärra kortet: biblioteket@dorotea.se eller 0942-14078. En ny tagg kostar 100 kronor. 

Om du behöver hjälp

Meröppet bygger på att du klarar dina ärenden själv. Det kan finnas personal på plats men de är då upptagna med andra arbetsuppgifter. Om du behöver hjälp av personal är du välkommen till biblioteket under bemannade öppettider!

Vem kontaktar jag om det är något akut fel på fastigheten?

 • Vardagar kl. 07-16: 0942-14055
 • Kvällar och helger: 0910-36540