Meröppet

-vad är det och hur fungerar det?

Meröppet bibliotek – vad innebär det?

Som meröppet-användare kan Du komma in i och använda biblioteket även när det inte är bemannat. Det kan t ex vara på kvällar, helger och skollov.

Begreppet meröppet är medvetet valt för att poängtera att det handlar om ett komplement till och inte en ersättning av det bemannade biblioteket. Om Du vill ha personlig service, hjälp med informationssökning och referensfrågor är Du välkommen att besöka oss under ordinarie öppettider när personal finns på plats.

Under meröppet kan Du studera, läsa tidningar och tidskrifter, hämta reserverat material, använda det trådlösa nätverket, låna och återlämna material eller boka och använda de publika datorerna.

Det kostar ingenting att bli meröppet-användare.

För vem?

För att få tillgång till det meröppna biblioteket måste Du

  • inneha giltigt lånekort
  • vara minst 18 år

Hur blir jag meröppet-användare?

Besök biblioteket när det är bemannat och

  • registrera Dig som meröppetanvändare
  • skriv på ett förbindelseavtal.

Då får du en tagg på ditt lånekort (en klisterlapp med datachip) samt en fyrsiffrig PIN-kod och kan ta dig in i bibliotekslokalen under meröppettider.

Så fungerar det

Under meröppet-tiderna kan Du låsa upp entrédörren med hjälp av Din tagg och pinkod på knappsatsen till vänster om vår entrédörr.

Taggen och pinkoden är personliga och får inte lämnas ut till någon annan person. Det är viktigt att Du inte släpper in obehöriga personer.

När meröppettiden är slut måste Du lämna lokalen. Folkets Hus vaktmästare ser till att lampor och liknande släcks när meröppettiden är slut.

Regler och eget ansvar

För att meröppet ska fungera är det viktigt att Du plockar undan efter Dig och följer de regler som finns. Dessa framgår av det förbindelseavtal Du skriver på.

Biblioteket ansvarar inte för kvarglömda eller förlorade föremål.

Vuxen bekant eller anhörig som önskar följa med under meröppet uppmanas skaffa egen behörighet. Barn får självklart följa med förälder eller målsman.

Låna och återlämna

Under meröppet lånar och återlämnar du via vår självbetjäningsautomat. Då behöver du antingen ditt lånekort och PIN-kod eller personnummer och PIN-kod. 

Följ instruktionerna på touchscreen-skärmen. 

Återlämnar Du film, TV– eller dataspel läggs de i en särskild låst, röd boklåda mellan lånediskarna. Övrigt återlämnat material ställer du på de vagnar som flankerar självbetjäningsautomaten. 

Om Du inte vet hur självbetjäningsautomaten fungerar visar vi Dig gärna, det är enklare än du tror!

OBS! Under meröppettid kan Du tyvärr inte låna film, TV– eller datorspel.

Informationsfolder och förbindelseavtal

 

Bakgrund till meröppet vid vårt bibliotek

 I samtal med biblioteksanvändare och i vår senaste brukarundersökning har framkommit att många önskar att biblioteket skulle vara öppet även på lördagar, eftersom de inte har möjlighet att besöka oss under veckorna. Vi vill naturligtvis tillmötesgå invånarnas önskemål så långt det bara är möjligt, men samtidigt är det förstås en kostnadsfråga. Vi har valt en lösning i form av meröppet.