Monster från myter, sagor och legender

Läskigt bra bok om monster från hela världen.

Boken presenterar 44 monster med hjälp av korta texter och fina färgbilder. Speciellt intressant är den lilla faktarutan som visar var i världen myten uppstått och vad man känner till om bakgrunden till den. Monstren är uppdelade i följande grupper; antikens legender/folksagor, mytologiska monster, monster i böcker och filmer och moderna monster. Boken avslutas med ett register.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Gun Grubbström den 29 december 2016