Myndigheten för ungdomsfrågor

Visste du att det finns en myndighet för ungdomsfrågor?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. 

De ger även bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete, t ex barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer, internationellt ungdomssamarbete samt projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism.

Här finns statistik om ungas levnadsvillkor, kortfilmer, föreläsningar och erbjudanden om kurser och konferenser för dig som intresserar dig för ungdomspolitik och ungdomsfrågor.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Mona-Lisa Wallin den 14 februari 2017