Norsjö kulturstipendium 2021

Vem tycker du ska få stipendiet i år?

Norsjö kommun delar vartannat år ut ett kulturstipendium på 6 000 kr för att hedra goda kulturinsatser inom kommunen. Målgruppen är enskilda personer, grupper, föreningar och organisationer. 
Förslag med motivering skall vara Norsjö bibliotek, Berith Enkvist, Skolgatan 26, 935 32 Norsjö, tillhanda senast 2019-08-13.
Märk kuvertet: Kulturstipendium. Du kan också maila till berith.enkvist@norsjo.se