Ordbrodösen av Anna Arvidsson

De kan styra dina tankar och handlingar endast med det skrivna ordet, och du märker aldrig när det sker!

På en liten ort i Värmland, där tiden nästan tycks stå stilla, bor Alba. På sin 18-årsdag skall hon genomgå ett inträdesprov för att få sina krafter, krafter som hon aldrig önskat sig, men kommit att acceptera att hon måste få. Krafter som har ärvts från mor till dotter i generationer. Alba misslyckas dock på inträdesprovet, något som aldrig hänt tidigare, och hon skickas till en avlägsen släkting i Stockholm.

Ordbrodösen är en berättelse om hemligheter, lögner och svek, krav och förväntningar från familj och släkt som kännas som ett tvång. Men samtidigt ett sökande efter sin identitet, om att hitta sin egen väg och upptäcka att man är stark på ett sätt man inte visste om själv.

En berättelse i dagens Sverige, med rötter i det förgångna.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kristina Berggren den 3 mars 2017