Ordningsregler på Sorsele bibliotek

För allas trevnad så ber vi alla våra besökare att följa nedanstående regler:

 • Du får inte kränka någon, varken besökare eller personal.
 • Du får inte störa andra besökare.
 • Du får inte vara drogpåverkad eller berusad i bibliotekslokalerna.
 • Olämpligt utnyttjande av bibliotekens datautrustning är förbjuden.
 • Djur är inte tillåtna i biblioteket, med undantag för ledarhundar.
 • Det är inte tillåtet att samla in pengar eller namnunderskrifter i biblioteket.
 • Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Biblioteket i Sorsele ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

 • Avvisning
  Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket.
 • Avstängning
  Vid upprepade eller allvarligare företeelser kan avstängning ske. 

Allvarliga brott mot ordningsreglerna polisanmäls.