Personuppgiftspolicy

V8-biblioteken värnar om din integritet och har särskilda rutiner för en trygg hantering av dina personuppgifter.

Från och med 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och stärker dina rättigheter över hur vi får samla in och använda dina personuppgifter.

Vi på V8-biblioteken i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele behöver behandla dina personuppgifter för att du ska kunna låna böcker och annan media hos oss. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifter om dig och dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för V8-biblioteken.

Dina personuppgifter behandlas bara av V8-biblioteken och av oss anlitade systemleverantörer i Sverige och/eller inom EU, i enlighet med dataskyddförordningen. Personuppgifter för barn under 18 år behandlas utifrån särskilda rutiner och med försiktighet.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är aktiv låntagare hos oss. Du har rätt att få ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter om dig som behandlas.

Om du vill ändra felaktiga uppgifter har du rätt att göra det.

Om du inte vill att vi har kvar dina personuppgifter kan du be att vi raderar dem från vårt register. Det gör du genom att besöka oss. Då kommer du inte kunna använda vissa av våra tjänster längre, som till exempel att låna böcker och annan media hos oss. Men du kommer fortfarande att kunna läsa böcker och tidningar inne på biblioteket.

Bibliotekens verksamhet och dina personuppgifter omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att all personal på biblioteken har tystnadsplikt.

Har du fler frågor, ta gärna kontakt med oss på ditt närmsta bibliotek.

För mer information om Dataskyddsförordningen, se Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se.