Projekt: Digital källkritik och MIK

På Sorsele bibliotek pågår ett projekt för att stärka och fördjupa invånarnas kunskaper i MIK och användning av digital teknik

Pågående projekt: Digital källkritik och MIK

På Sorsele bibliotek pågår under 2024 ett projekt för att stärka och fördjupa invånarnas kunskaper i MIK och användning av digital teknik. 

Syftet är att lyfta fram samtal om MIK och källkritik i kombination med intressen som målgruppen har.

Projektets målgrupper är barn och unga och de vuxna som omger dem, med fokus på särskilt utsatta grupper.

Avslutat projekt: Digital delaktighet

På Sorsele bibliotek pågick under 2023 ett projekt för att öka digital delaktighet.

Sorsele bibliotek fick genom Kulturrådet ett stärkta biblioteksbidrag för att arbeta med att öka den digitala delaktigheten och minska det digitala utanförskapet. Särskilda målgrupper för projektet var äldre, människor med annat modersmål än svenska och människor med funktionsvariationer.

Via projektet erbjöds;

  • individuell digital handledning -  
  • föreläsningar - föreläsningar inom området digital teknik eller digitala medier. 
  • kurser - gemensamt lärande i grupp med olika fokusområden, exempelvis sociala medier, telefonens funktioner, ipads, digitala tjänster, säkerhet på internet. 
  • uppsökande verksamhet - vi besökte föreningar och andra grupper där vi höll i presentationer av projektets verksamhet och efterfrågade digitala föredrag. 

Projektmedarbetare