Projekt: Digital delaktighet

På Sorsele bibliotek pågår ett projekt för att öka digital delaktighet.

Sorsele bibliotek har genom Kulturrådet fått ett stärkta biblioteksbidrag för att arbeta med att öka den digitala delaktigheten och minska det digitala utanförskapet. Särskilda målgrupper för projektet är äldre, människor med annat modersmål än svenska och människor med funktionsvariationer.

Via projektet erbjuds;

 • individuell digital handledning - boka 55 minuter privat handledning med en av oss projektanställda på Sorsele bibliotek. Vi hjälper dig med dina digitala funderingar. 
 • föreläsningar - föreläsningar inom området digital teknik eller digitala medier. 
 • kurser - gemensamt lärande i grupp med olika fokusområden, exempelvis sociala medier, telefonens funktioner, ipads, digitala tjänster, säkerhet på internet. 
 • uppsökande verksamhet - vi besöker föreningar och andra grupper där vi håller i presentationer av projektets verksamhet och efterfrågade digitala föredrag. 

Marica och Emma arbetar i projektet.

Projektmedarbetare

Kommande arrangemang

 1. All digital weeks Sorsele - öka din digitala kompetens

  Datum onsdag 19 april 10:00 - 12:00
  Plats Sorsele bibliotek

  Under All digital weeks kan du komma på drop-in både på Sorsele bibliotek och Ammarnäs bibliotek för digitalhjälp. Lär dig mer om e-tidningar, om att handla på nätet och bedrägerier på nätet. Du är även välkommen att boka tid för privat digital handledning med oss som jobbar i det digitala projektet.

 2. All digital weeks Sorsele - öka din digitala kompetens

  Datum onsdag 19 april 15:00 - 16:00
  Plats Sorsele bibliotek

  Under All digital weeks kan du komma på drop-in både på Sorsele bibliotek och Ammarnäs bibliotek för digitalhjälp. Lär dig mer om e-tidningar, om att handla på nätet och bedrägerier på nätet. Du är även välkommen att boka tid för privat digital handledning med oss som jobbar i det digitala projektet.

 3. All digital weeks Sorsele - öka din digitala kompetens

  Datum torsdag 20 april 10:00 - 12:00
  Plats Ammarnäs bibliotek

  Under All digital weeks kan du komma på drop-in både på Sorsele bibliotek och Ammarnäs bibliotek för digitalhjälp. Lär dig mer om e-tidningar, om att handla på nätet och bedrägerier på nätet. Du är även välkommen att boka tid för privat digital handledning med oss som jobbar i det digitala projektet.

 4. All digital weeks Sorsele - öka din digitala kompetens

  Datum torsdag 20 april 13:00 - 15:00
  Plats Ammarnäs bibliotek

  Under All digital weeks kan du komma på drop-in både på Sorsele bibliotek och Ammarnäs bibliotek för digitalhjälp. Lär dig mer om e-tidningar, om att handla på nätet och bedrägerier på nätet. Du är även välkommen att boka tid för privat digital handledning med oss som jobbar i det digitala projektet.

 5. All digital weeks Sorsele - öka din digitala kompetens

  Datum tisdag 25 april 13:00 - 15:00
  Plats Sorsele bibliotek

  Under All digital weeks kan du komma på drop-in både på Sorsele bibliotek och Ammarnäs bibliotek för digitalhjälp. Lär dig mer om e-tidningar, om att handla på nätet och bedrägerier på nätet. Du är även välkommen att boka tid för privat digital handledning med oss som jobbar i det digitala projektet.

 6. All digital weeks Sorsele - öka din digitala kompetens

  Datum onsdag 26 april 13:30 - 14:30
  Plats Sorsele bibliotek

  Under All digital weeks kan du komma på drop-in både på Sorsele bibliotek och Ammarnäs bibliotek för digitalhjälp. Lär dig mer om e-tidningar, om att handla på nätet och bedrägerier på nätet. Du är även välkommen att boka tid för privat digital handledning med oss som jobbar i det digitala projektet.

 7. All digital weeks Sorsele - öka din digitala kompetens

  Datum onsdag 26 april 15:00 - 16:00
  Plats Sorsele bibliotek

  Under All digital weeks kan du komma på drop-in både på Sorsele bibliotek och Ammarnäs bibliotek för digitalhjälp. Lär dig mer om e-tidningar, om att handla på nätet och bedrägerier på nätet. Du är även välkommen att boka tid för privat digital handledning med oss som jobbar i det digitala projektet.

 8. All digital weeks Sorsele - öka din digitala kompetens

  Datum torsdag 27 april 13:00 - 14:00
  Plats Sorsele bibliotek

  Under All digital weeks kan du komma på drop-in både på Sorsele bibliotek och Ammarnäs bibliotek för digitalhjälp. Lär dig mer om e-tidningar, om att handla på nätet och bedrägerier på nätet. Du är även välkommen att boka tid för privat digital handledning med oss som jobbar i det digitala projektet.

 9. All digital weeks Sorsele - öka din digitala kompetens

  Datum torsdag 4 maj 13:00 - 14:00
  Plats Sorsele bibliotek

  Under All digital weeks kan du komma på drop-in både på Sorsele bibliotek och Ammarnäs bibliotek för digitalhjälp. Lär dig mer om e-tidningar, om att handla på nätet och bedrägerier på nätet. Du är även välkommen att boka tid för privat digital handledning med oss som jobbar i det digitala projektet.