Röd måne

En fängslande roman om häxprocesser, kärlek och maktkamp i Sverige under 1600-talet.

Romanen tar sin början när Ingrid Ingemarsdotter rider mot sitt hem en mörk och kall höstkväll. Månen lyser röd och enligt den gamla sägnen är det ett djävulstecken att den onde själv kallar de sina till sig. Plötsligt bryts tystnaden av att ett spädbarn gråter och Ingrid stannar och vid vägkanten hittar hon ett övergivet flickebarn.

Flickan som döps till Indra och tas om hand av Ingrid, har förmågan att läka sjukdomar med sina händer. En begåvning som måste hållas hemlig eftersom straffet för trolldom är döden. Lilla Indra tvingas på flykt undan de människor som vill henne illa.

Trettioåriga kriget pågår ute i Europa och den unga drottning Kristina och Indras öden kommer att föra dem samman. 

Anna-Maria Källs uppläsning är som vanligt väldigt bra, och hennes röst passar väl in i denna historiska berättelse. 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kerstin Andersson den 27 juni 2013