Rapport från en nybliven samisk förvaltningskommun - Sorsele

Nu föds fler och fler samiska förvaltningskommuner i Sverige. Här kommer en lägesrapport från samekonsulenten i Sorsele - IngerAnna Eira-Andersson.

Den samiska kulturen och språket håller på att synliggöras allt mer i många svenska kommuner sedan minoritetsreformen infördes. Hittills så har 19 samiska förvaltningskommuner sett dagens ljus. Här berättar Sorseles nyblivna samiska koordinator, IngerAnna Eira-Andersson, om arbetet med att lyfta det samiska i sin kommun. 
  
  
Samisk förvaltningskommun
Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagen innebär att minoritetsspråken ska främjas och de nationella minoriteterna ska kunna utveckla sin kultur. Enligt den nya lagen har det allmänna skyldighet att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, och lagen månar särskilt om barnens utveckling av en kulturell identitet. I den nya lagen har samiskan ett förstärkt skydd i så kallade förvaltningskommuner.
Mer fakta hittar du på sametingets hemsida
www.sametinget.se och på www.minoritet.se 
 
  
 
 
 
 
Samisk koordinator
Sorsele kommun tillhör samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att kommunen särskilt ska skydda och främja de samiska språken och den samiska kulturen.
Sedan augusti 2011 arbetar jag - IngerAnna Eira-Andersson - som samisk koordinator i Sorsele kommun. Till vardags kallas jag rätt och slätt för ”samekonsulent”. Min uppgift är bland annat att lyfta fram det samiska i kommunens egna verksamheter. Jag har mitt kontor på Sorsele bibliotek. 
 
Samiskt bältessmycke tillverkat av Berit Nilsson
  
 
 
 
 
Biblioteket och skolan – viktiga samarbetspartners
Lokaliseringen av den samiska verksamheten till biblioteket känns mycket lyckad. Det har inneburit att kontakten med barn och unga har underlättats, då Vindelälvsskolan ligger precis intill. Arbetet med att stimulera barnens användning av de samiska språken får en bra start i denna miljö. Den samiska språkundervisning som sker inom skolans ram berikas också, genom det rika utbudet av samisk litteratur och media som finns på plats.
 
 
Samisk hörna - språklig stimulans, kulturell identitet och träffpunkt
Kommunens samiska koordinator och biblioteket i Sorsele har ett nära samarbete med att ge den samiska kulturen en mera definierad plats i biblioteket. Mycket ny samisk litteratur har köpts in. En speciell samisk hörna håller på att ta form, där all tillgänglig litteratur och annat material i ämnen, som kan relateras till samisk kultur ska placeras. Sorsele kommuns samiska verksamhet vill tillsammans med Sorsele bibliotek, särskilt stödja och uppmuntra läsning på de olika samiska språken. Bibliotekets samiska hörna kommer också vara stärkande för de samiska barnens kulturella identitet. En synlig samisk närvaro i lokalsamhället gör att barn får känna stolthet över sin samiska tillhörighet och sitt samiska arv. Min ambition är också att hörnan ska bli en naturlig träffpunkt för samerna i området.
 
 
Information till skola och allmänhet
Den samiska verksamhetens och bibliotekets samverkan, ger större möjligheter att sprida information om samer till alla barn och unga som finns på Vindelälvsskolan och de övriga skolorna och förskolorna i kommunen. Samisk kultur är en värdefull del av det svenska kulturarvet. Det är viktigt att ge alla barn och unga en förståelse och tolerans för den samiska kulturen.
Bibliotekets roll som allmänhetens vardagsrum och kulturhus, öppnar möjligheten att synliggöra den samiska kulturen även för den breda allmänheten. På så sätt kan man öka medvetenheten om samiska frågor och ge det samiska en naturlig plats i samhället.
 
Den samiska kulturen blir synlig
Samisk kultur ska synliggöras med kulturevenemang, utställningar, föreläsningar, temadagar och dylikt. Allt detta är kultur som biblioteket och den samiska verksamheten tillsammans kan lyfta fram. Verksamheterna har redan börjat samverka och på samernas nationaldag den 6 februari anordnade vi en föreläsning om samiska lappskatteland med forskaren Gudrun Norstedt. Flera gemensamma kulturevenemang är redan inplanerade för 2012 och framöver. Planer smids för att med gemensamma krafter lyfta samisk kultur i Sorsele kommun under kulturhuvudstadsåret 2014.
  
 
Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer!
  
IngerAnna Eira-Andersson,
Samisk koordinator,
Sorsele kommun,

tel. 070-2970383,
ingeranna.andersson@sorsele.se

Foton: IngerAnna Eira-Andersson,
Birgitta Sandqvist-Andersson
 
 Samiskt bälte av Berit Nilsson
 
 
 
 
 
 
 
 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Teknikhuset den 16 februari 2012