Rid i natt

Klart sevärd, de gamla filmerna har sin charm!

Berättelsen utspelas under första halvan av 1600-talet när bönderna i byn Brändebol tvingas göra dagsverken för den tyske adelsmannen Bartold Klewen. En av bönderna, Ragnar Svedje, vill att de ska vägra följa adelsmannens påbud, som han anser strider mot rätt och lag. När Klewens fogde hotar med kroppsstraff tycker dock byns ålderman att de ska ge efter. Ragnar Svedje måste fly till skogs för att inte bli gripen. Denna film bygger på en roman av Vilhelm Moberg. Några av skådespelarna som ses i filmen är: Kjell Bergqvist, Lauritz Falk, Ewa Wilhelmsson och Gurie Nordwall.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Carina Johansson den 3 mars 2013