Så länge vi lever

Hur insikten om livets korthet kan förstärka livsglädjen

Peter Strang är bland annat cancerspecialist och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Boken vill göra oss medvetna om vår korthet här på jorden och göra oss medvetna om döden. Han vill öppna ögonen på oss om att livet pågår nu och vad som är viktigt i våra liv nu medan det pågår. Tanken på döden kan vara skrämmande men på något sätt kan det både förhöja och förstärka livskänslan och kanske få oss att få syn på livet och helt enkelt hjälpa oss när det gäller våra livsval. Fallbeskrivningarna i texten är autentiska men vissa detaljer har ändrats. Boken innehåller bland annat de stora livsfrågorna: livets korthet, meningskällor, glädjen och kärleken. En tänkvärd bok.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Marguerite Nensén Edström den 9 juni 2014