Samisk samling - vems samling?

Ett projekt mellan Samernas bibliotek och Sorsele bibliotek ska under 2023-2024 arbeta med att utveckla en grundstruktur för de klartextkategorier som används i folkbibliotekens samiska samlingar. Genom utforskande workshops med deltagare av samiskt ursprung syftar projektet till att hitta relevanta kategorier för litteratur skriven både av samer och om samer.

Två logotyper intill varandra. Den vänstra är röd och det står Sorsele bibliotek. Den högra står det Samerna bibliotek på och i mitten finns ett grönt tecknat träd.

Bakgrund

Biblioteken har ett särskilt uppdrag att synliggöra och stärka sveriges urfolk, och nationella minoritet, samerna. Hur litteraturen av och om samer märks och ställs upp i bibliotekshyllorna spelar roll för den som möter samlingen.

Svenska folkbibliotek använder sig ofta av klartext som hyllsystem för sina fysiska samlingar. Klartext bygger på de kategorier som återfinns i SAB-systemet – men utskrivet med ord istället för förkortningar. SAB som system fungerar som bäst bristfälligt för att presentera samisk litteratur.  

För att råda bot på detta och andra problem med det nuvarande systemet vill Samernas bibliotek, det nationella samiska resursbiblioteket i Jokkmokk, och Sorsele bibliotek tillsammans utveckla ett klartextsystem som är bättre lämpat att synliggöra samisk kultur, språk och litteratur.

Mål

Det slutgiltiga målet är att presentera och introducera ett bättre lämpat klartextsystem för samisk litteratur som lyfter och främjar den samiska kulturen och även tydliggör det systematiska förtryck och den rasism som finns inbyggt i äldre litteratur skriven om samer.

Detta system får gärna vara levande och utvecklas. 

Workshop som metod

Projektet bygger på en serie workshops med samiska deltagare på olika bibliotek i Sápmi. Med avkolonisering som tema får deltagarna själva får sortera och kategorisera samisk litteratur och annan litteratur som skriver om samer. Deras diskussioner, tankar och frågor kommer sedan vara underlag för ett nytt klartextsystem som ska invigas på Ammarnäs bibliotek under Samiska sommarveckan 2024.  

Projektet har hittills hållit tre workshops tillsammans med samiska användare samt en webworkshop riktad mot bibliotekarier. Nyligen hölls också en avslutande digital workshop för samiska användare med feedback kring projektets resultat så långt. 

Sista delen av projektet blir en sammanställning och anpassning av det som framkommit genom samtliga workshops. Detta kommer sedan testas på Ammarnäs Bibliotek och invigas under samiska sommarveckan i Ammarnäs i juni. 

Vill du veta mer?

Har du frågor om projektet eller vill veta mer är du välkommen att mejla: anna-carolina.brandels@sorsele.se

Andra har skrivt om projektet!

Svensk biblioteksförening

Tecknade berg i gröna nyanser som bakgrund. Över ligger en textruta med vit bakgrund. På övre halvan av textrutan finns en teckning i svart vitt av berg och granträd. Under teckningen står det med kapitäler: Samisk samling - vems samling?