Samiska möten

Här är ombonat och trivsamt och här finns spännande berättelser för stor och liten liksom värdefull kunskap samlad. Vi är i Dorotea biblioteks samiska hörna som har utökats allt eftersom sedan vi blivit samisk förvaltningskommun. Den samiska samordnaren Sanna-Lisa och vikarien Aanna har ordnat med böcker, placerat vackra föremål i montern och hängt vita gardiner med renar på vid fönstren. Här berättar de vidare...

Samisk hörna Dorotea
De nationella minoriteterna i Sverige är samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib. Samerna har även en särskild särställning som urfolk i Sverige.  I Sverige finns idag 68 kommuner som ingår i förvaltningsområden, varav 19 är samiska, 6 är meänkieli och 52 är finska.
Samisk flagga

Kraapohken Tjïelte/Dorotea kommun ingår från och med den 1 januari 2012 i förvaltningsområdet för det samiska språket och omfattas av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den ställer särskilda krav på förvaltningskommunerna. Regeringens övergripande inriktning i minoritetspolitiken är bland annat att stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande och främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken med mera. Grundskyddet innehåller bland annat:

• Kommunen ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.
• Kommunen har skyldigheter att främja, skydda och synliggöra det samiska språket.
• Främja samernas möjligheter att behålla, synliggöra och utveckla sin kultur i Sverige.
• Kommunen har särskilda skyldigheter att ordna barn- och äldreomsorg som drivs helt eller delvis på samiska om någon inom förvaltningsområdet önskar detta.
• Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas.  Osv...

Den samiska förvaltningskommunen får statsbidrag för merkostnader som bl.a. kan användas till att synliggöra samernas kultur och utveckla kunskaper om minoriteter och minoritetsspråk, informationsinsatser och initiala mobiliseringsinsatser, inköp av litteratur med mera. I Dorotea har vi en samisk samordnare på deltid.

Invigning av Samisk hörna

Samisk hörna Dorotea

Inom Kraapohken Tjïelte har det skett olika kulturarrangemang och ett av det största var invigningen av den Samiska hörnan på biblioteket som ägde rum i november 2012. Dåvarande kommunchefen Bertil Westerlund klippte bandet och författaren Annica Wennström läste ur sin bok Lappskatteland. Samisk samordnare har i samråd med bibliotekspersonal köpt in samisk litteratur för både stora och små, främst på sydsamiska med tanke på att Kraapohken Tjïelte är inom sydsamiskt område, men det är även inköpt litteratur på andra samiska varitéter samt att det redan tidigare fanns en del litteratur på nordsamiska.

Biblioteket i Kraapohken Tjïelte har även haft andra föreläsningar med samiskt inslag: Ewa Ljungdahl har föreläst om De tysta spåren – bilder från samiskt kulturlandskap. Här en artikel i ämnet från Sápmi, samer.se. och därefter var det dags för Anders Hansson, 1:antikviarie på Jamtli, att föreläsa om Kvinnan från Gransjödalen. På alla hjärtansdag 2013 kom den tidigare sameprästen Bo Lundmark till biblioteket och föreläste om Anders Fjellner, solsönernas diktare. Förskolorna har haft besök av Ánté Mikkel Gaup med Stjärnhimlen och Juffa och i samband med det besökte även Ánté Mikkel Gaup biblioteket för en jojk- och berättarkväll.
Renhuvuvd
Hör honom jojka.

I år på Samernas Nationaldag den 6:e februari hade vi besök av den samiska barnboks-författaren Madeleine Renhuvud. Hon läste ur sin bok Miesie Mavve, först på sydsamiska och sedan på svenska för barn från skolan i Dorotea. Madeleine Renhuvud är också samisk konstnär så hon hade även en utställning på biblioteket under några dagar i samband med nationaldagsfirandet.

Fotografi Bo Lundmark och Elvira Flordin
Bo Lundmark kom på återbesök till oss en tisdag i april i år för att föreläsa och berätta om sin nyutgivna bok Såvitt jag minns. Som vanligt var det en stor skara åhörare som lyssnade intresserat till Bos alla berättelser. Man kan inte säga annat än att Bo Lundmark får sin lyssnarskara att delta i händelserna som han berättar om. Det skrattas och man känner lätt igen sig i den bildbeskrivning han återger.

Alla föreläsningar, framträdanden och utställningar har varit välbesökta och det har varit roligt att så många hittat till den Samiska hörnan. Den består av material i olika ämnen som kan relateras till att stärka den samiska identiteten, och även informationsmaterial. Där finns såväl samisk slöjd som samiska spel och andra kulturella inslag. Med spelet New Amigos får man chansen att lära sig samiska utan att riktigt tänka på att man gör det, samtidigt som man har riktigt kul under tiden man spelar. I den Samiska hörnan finns också memory (Sameslöjdstiftelsen) som man kan spela samtidigt som man lär sig samiska på olika dialekter. Det kan också vara bra för den som är intresserad av att lära sig mer om samer och den samiska kulturen för det finns även text på svenska.

Det känns roligt att biblioteket i Dorotea och den Samiska hörnan där har blivit lite av en naturlig mötesplats för samerna, men även för andra som vill lära sig mer om samerna, kulturen och det samiska språket. När Ni besöker Kraapohken Tjïelte så passa på och gör ett besök.

En barnbok som tidigare nämnts och som varmt kan rekommenderas är Madeleine Renhuvuds Miesie Mavve

Bokomslag Miesie Mavve
Renkalven Mavve/Modig). Den boken är spännande och ett riktigt äventyr sett från en renkalvs ögon. Den finns på sydsamiska och nordsamiska och snart även på svenska.
En annan bok som kan vara rolig att läsa när man är i den åldern att man håller på och ska tappa tänder för att få nya och tycker att väntan kan bli för lång, kan Åse Klemenssons Loeves baenie rekommenderas. Den innehåller inte så mycket text och Anders Sunesons bilder är detaljrika och roliga att se på.
SMS

Är man från 9-årsåldern och uppåt, ända in i vuxenlivet kanske Ann-Helén Laestadius Sms från Soppero kan vara något? Boken handlar om 13-åriga Agnes som bor i Stockholm men har sitt ursprung från Soppero. En dag får hon ett sms från ett nummer hon inte känner igen och på ett språk som hon inte kan, samiska. Agnes är en tuff tjej som går sin egen väg och hon lär sig samiska språket i smyg. Boken tar upp viktiga saker som identitet och rätten till sitt ursprung, vem är same och hur mycket same kan man vara? Boken finns både på samiska och på svenska och passar förstås alla åldrar. Sms från Soppero har även spelats upp som teater och blir snart även film.

Här kan du få fler boktips. Är du intresserad och nyfiken så gör ett besök på biblioteket i Kraapohken Tjïelte/Dorotea kommun. Där finns personal som gärna hjälper Dig.

Buerie båeteme! Välkommen!


För frågor så kontakta gärna samisk samordnare:


Sanna-Lisa Streuka, 0942 – 141 73 eller 070-211 94 65
sanna-lisa.streuka@dorotea.se

Aanna Johansson Larsson, vik.samisk samordnare, 070 – 202 15 43
aanna.johansson-larsson@dorotea.se

 
Se även Dorotea kommuns hemsida med samisk information

 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Kerstin Oskarsson den 9 juni 2014