Samiska nationaldagen 2024

Samernas nationaldag 6 februari firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim 1917.

Dagen firades första gången 1993 och har blivit en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i. 

Läs mer om den Samiska nationaldagen här. 

De samiska flaggdagarna:

6 februari - Samernas nationaldag
2 mars - Det ombildade Sametinget i Finland invigdes den 2 mars 1996
25 mars - Marie bebådelsedag, en traditionell samisk högtidsdag
Midsommardagen
9 augusti - FN:s internationella urfolksdag
15 augusti - Samiska flaggan godkändes den 15 augusti 1986
18 augusti - Samerådet grundades den 18 augusti 1956
26 augusti - Sametinget i Sverige invigdes den 26 augusti 1993
9 oktober - Sametinget i Norge invigdes den 9 oktober 1989
9 november -Delegationen för sameärenden i Finland invigdes den 9 november 1973
15 november - Isak Sabas födelsedag
29 november - Elsa Laula Renbergs födelsedag