Skogen i våra hjärtan

Trädens sus och doften av kåda, bär man med sig i minnet var man än är och bor - eller hur? Här kommer lite tankar kring skogen i våra hjärtan.

Skogen väcker starka känslor hos de flesta svenskar. Är det för att vi är uppvuxna i bärskogen och insupit skogsdoften med modersmjölken?
  
 
Balsam för själen
Följ stigen in i den djupa granskogen med buteljgrön mossa och blåbärsris på marken och skägglav flaggande på de grova stammarna. Fyll korgen med svamp. Ta en kafferast likt så många vandrare före dig, med lavskrikan som trevligt sällskap vid elden.
 
Kliv på hällarna med de stolta tallarnas stora kronor högt ovanför dig. Hör det torra knastret i renlaven under stövlarna, medan du spanar efter nästa röda lingontuva att skörda. Trampa den gyttjiga stigen, genom fjällbjörkskogens frodiga djungel av björntolta och stormhatt upp mot kalfjällets fria vidder. Din själ mår gott och trasigheter repareras.
 
 
  
Urskogens väsen
Barndomsminnen dyker upp - Elsa Beskows pigga Tomtebobarn med röda flugsvampshattar i uggleskog, John Bauers bilder och sagor om troll och prinsessor i mystisk gråtonad urskog. Så många minnen de flesta av oss i vårt land har från spädaste år, som binder oss med starka band till skogen.
 
Visst är det lätt att föreställa sig att alla möjliga väsen kan finnas i en riktig gammelskog? Trädstammen blir ett skogsrå och i morgondimman över myren dansar älvorna…Bengt af Klintberg har tecknat ner flera sägner om ”oknytt” i sin bok Svenska folksägner.
 

 
 
Skogsbränder och ryska tajgan
Naturens eget sätt att föryngra skogen är genom skogsbränder. Under en flygresa till Bajkalsjön, en flygtur på drygt 10 timmar, så tappade jag snabbt räkningen på alla skogsbränder, som sågs från luften i de oändliga skogarna. Förmodligen fick de flesta slockna av sig själva.
 
En intressant bok om en familj i Sibirien, som levde avskiljd från civilisationen i fyrtio år i ett otillgängligt sibiriskt område söder om Bajkalsjön, är Vasilij Peskovs Eremiterna i tajgan.

En storslagen film från den sibiriska tajgan är den japanske mästerregissören Akira Kurosavas Dersu Uzala. Det är en oerhört gripande historia om den gamle jägaren och vägvisaren, som till sist blir blind och fasar för att möta ”amba”, den sibiriska tigern.
 
 
Tråkigt nog så blir både tiger, snöleopard och andra vilda rovdjur allt mer sällsynta i Sibirien. Tjuvjägare härjar då djuren ingår som ingredienser i traditionella kinesiska mediciner. Svarta marknaden betalar skyhöga priser. Bilden är från varuhuset GUM i Moskva där både tiger och snöleopard var till salu i uppstoppat skick.
 
 
 
 
Regnskogarna
Under de senaste hundra åren har hälften av de tropiska skogarna försvunnit enligt Världsnaturfonden WWF. Avverkningar och bränder minskar snabbt regnskogen på till exempel Borneo. Den allra viktigaste gröna lungan på jorden är på grund av sin storlek Amazonas tropikskogar. Skogsskövlingen där går oroväckande snabbt. Plantagerna breder ut sig, ursprungsbefolkningen trängs undan. Jordens lager av syre minskar år från år. Läs mer på www.wwf.se.
 
 
Skogen förändras
Det svenska välståndet hänger till stor del ihop med skogen. Metoderna inom skogsbruket idag innebär dock oftast stora kalhyggen. Den gamla skogen försvinner och ersätts av skogsplantager med monokultur, där träden har samma ålder. Skogsavverkningarna breder ut sig som stora sår i landskapet. Andra skogsbruksmetoder finns. En privat skogsägare i Lycksele fick nyligen rätt av domstol att gallra sin skog utan att behöva skapa kalhyggen.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
Nornan
Reservat kan skapas, om något särskilt skyddsvärt upptäcks. Läs i Boris Erssons bok Skogen i våra hjärtan om nornan. Det är en sällsynt orkidé, som gjorde att ett område nära Sorsele, med gammelskog kunde räddas som reservat på 80-talet.
 
 
Författarnas och poeternas skog
I samma bok beskrivs ett besök hemma hos författarinnan Sara Lidman i Missenträsk. Nybyggarnas och skogstorparnas hårda villkor har hon mästerligt lyft fram i sina många romaner. Hon skrädde inte orden i samtalet med Boris Ersson minsann, när det gällde plundringen av både människor och natur i Norrland. Både skogen och människorna förvandlas till ”rest och trasbestånd”, uttryckte hon det.
 
Författarinnan Kerstin Ekman har skrivit en skattkammare till bok om skogen ur alla möjliga aspekter – Herrarna i skogen – heter den. Hennes romaner innehåller också ofta väldigt fina naturbeskrivningar. Läs till exempel hennes bok Händelser vid vatten. Förutom att den boken rymmer en spännande och mystisk intrig och vältecknat persongalleri, så förmedlar den en nästan fysiskt kännbar beskrivning av naturen och skogen.
 
Författaren Helmer Grundström från Svanabyn nära Dorotea i Lappland, prövade på att vara både flottare och skogsarbetare och skrev om sina upplevelser – både diktsamlingar som till exempel Lappmarksdikter och romaner, noveller. Dan Andersson som också han prövade på arbetet i skogen, är det inte möjligt att förbigå i detta sammanhang. Hans dikter som till exempel i samlingen Kolvaktarens visor, skildrar skogen och människorna som arbetade i den. Inte minst de dikter som tonsatts, etsar sig fast och tillhör nationalskatten.
 
  
  
  
Genom skogen
Naturen är ett kärt ämne för många poeter – Tomas Tranströmer är en av dem som gjort det med bravur. Här nedan citerar jag hans dikt" Genom skogen” från diktsamlingen Halva himlen –62:
 
En plats som kallas Jakobs kärr
är sommardagens källare
där ljuset surnar till en dryck
som smakar ålderdom och slum.
 
De svaga jättarna står snärjda
tätt så ingenting kan falla.
Den knäckta björken multnar där
i upprätt ställning som en dogm.
 
Från skogens botten stiger jag
Det ljusnar mellan stammarna.
Det regnar över mina tak.
Jag är en stupränna för intryck.
 
I skogsbrynet är luften ljum. –
Stora gran, bortvänd och mörk
Vars mule mörk i jorden gömd
dricker skuggan av ett regn.
 
Dikten börjar i träskets mörker men slutar i skogsbrynets ljus. Ofta har skogen i dikten traditionellt från romantikens dagar och framåt fått symbolisera mörker, ondska, hot och människans undermedvetna, men inte alltid.
 
Öl eller vatten?
Skogen kan också vara något positivt, stå för frihet och en plats för att hämta kraft. Det senare gäller definitivt för mig! Jag hoppas att det kommer att finnas något annat än skogsplantager och kalhyggen att promenera i för mina barn och barnbarn i framtiden.
 
 
Hasse & Tage sjöng om att framtiden verkade dyster ”men man hoppas att barna ändå får ett glas öl”. Jag tror att jag ännu hellre önskar mina barn och barnbarn en skopa rent vatten i en vacker skog. Ett kinesiskt ordspråk värt att begrunda lyder: ”Den som planterat ett träd har icke levt förgäves”.
 
/ Birgitta Sandqvist-Andersson, Sorsele bibliotek
  
  

Fakta om bristen på skydd av svensk skog:

(Hämtat från Miljömagasinet nr 25, 23 juni 2011)

 
Mindre än 4 procent av totala produktiva skogsmarken har formellt skydd.
Mindre än 2 procent av den produktiva skogsarealen nedanför den fjällnära skogen är formellt skyddad.
(Källa: Naturvårdsverket).
Över 80 procent av den produktiva skogen i Sverige består av plantager och skötta yngre produktionsskogar med en medelålder under 100 år.
(Källa: Skogsstyrelsen)
 

Länktips:


http://www.skyddaskogen.se  (Föreningen Skydda Skogen)
http://www.naturskyddsforeningen.se (Naturskyddsföreningen)
http://www.skogsstyrelsen.se (Skogsstyrelsen)
http://www.wwf.se (Världsnaturfonden)
 

Boktips:

Andersson, Dan:Kolvaktarens visor Beskow: Tomtebobarnen
Dersu Uzala [Videoupptagning] : Dersu Uzala : vägvisaren /Dersu Uzala
Ekman, Kerstin: Herrarna i skogen.
Ekman, Kerstin: Händelser vid vatten.
Enander, Karl-Göran: Ekologi, skog och miljö.
Ersson, Boris: Skogen i våra hjärtan.
Grundström, Helmer: Lappmarksdikter
Holmberg, Pelle: Svenska träd.
John Bauers sagovärld. sagor / Det var en gång- / i urval av Annika Lundeberg : Sagor.
Kardell, Lars: Svenska urskogar
Peskov, Vasilij: Eremiterna i tajgan
Svenska folksägner / [utgivare:] Bengt af Klintberg.
Tranströmer, Tomas: Samlade dikter.


 
 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Birgitta Sandqvist-Andersson den 8 juli 2011