Små barns språkutveckling

gynnas av att vi läser för dem, rimmar, ramsar och sjunger

Som förälder är du särskilt välkommen till biblioteket,
och självklart ska du ta med dina barn!

Att läsa regelbundet för sitt lilla barn, sjunga, rimma och ramsa ger det en känsla för språkets ljud och rytm. Detta gäller även mycket små barn. Pek- och bilderböcker stimulerar genom färger och former. På folkbibliotekets barnavdelning finns pek-, småbarns- och bilderböcker att låna hem, liksom en "Pippiväska" innehållande sagor, ramsböcker och sångpåse.

Barn som tidigt kommer i kontakt med böcker och blir lästa för får inte lika ofta problem med lässvårigheter. Läsning utvecklar barns språk och ordförråd, stimulerar deras fantasi och övar dem i att skapa inre bilder. Läsning kan bli en brygga mellan generationer, länder och kulturer. Böcker väcker frågor hos barn och får dem att fundera vidare.

Läsning vidgar barns medvetande om vår värld och tränar deras förmåga till medkänsla. Och, det kanske bästa av allt: det blir en stunds härlig samvaro mellan förälder och barn!

Här nedan hittar du tips på småbarnsböcker och
litteratur om barns språkutveckling.