Småprat

Låt dig inspireras! Här hittar du korta videos med tips på hur du läser tillsammans med små barn.

Småprat - stärk och utveckla barns språkutveckling

 

Småprat i Västerbotten har producerat ett antal filmer om att läsa för barn upp till tre år. Dessa filmer kan fungera som inspiration kring hur vuxna kan använda böcker för att stärka och utveckla barnens språkutveckling. Det kan handla om att pratläsa, sjunga, ramsa, läsa baklänges och en massa annat - och om att läsa från början till slut, förstås. 

Du kan läsa mer på småprat.se