Träna språket med ditt barn

Ibland kan det behövas lite extra språkträning. Här tipsar vi om bilderböcker som kan hjälpa till att stärka olika språkliga förmågor!

Boktips språkutveckling

  1. Språkutveckling: Rim och ramsor

    Skrivet av: Anna Hagenwald

    Rim och ramsor är roligt att läsa och de ökar den språkliga medvetenheten hos barn. Barnen blir mer medvetna om ljuden i språket och ordförrådet ökar!

  2. Språkutveckling: Tecken som stöd

    Skrivet av: Anna Hagenwald

    I de här böckerna finns tecken för många av orden. Tecknen används som stöd vid språkutveckling och underlättar språkförståelse.