Statens offentliga utredningar

publicerade från 1922 och fram till idag finns digitalt tillgängliga.

 

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Utredningar publicerade mellan åren 1922-1999 finns tillgängliga HÄR medan du finner utredningar publicerade efter 1999 HÄR. Du kan söka på utredningens namn, SOU- eller direktivnummer. 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Mona-Lisa Wallin den 14 februari 2017