Studiecirkel i höst?

När hösten kommer är det många som vill fylla fritiden med något trivsamt och givande. Om man söker gemenskap och samtidigt gärna vill förkovra sig inom något spännande område står studieförbunden beredda. Visste du förresten att det är fler som besöker studieförbundens kulturaktiviteter än som går på bio?

Fotografi studier
 

Folkbildningen har lång tradition i Sverige som bidragande till det demokratiska samhällets framväxt. Den uppstod ur folkrörelserna och det första studieförbundet bildades 1894. Det var inom IOGT som idag heter NBV, Nykterhetens bildningsverksamhet. Ämnena var inledningsvis nykterhet och moral men har med åren breddats avsevärt.

I boken En mosaik av mening diskuteras studieförbundens historia och utveckling i förhållande till civilsamhället och deras komplexa identiteter både som marknadsaktörer i utbildningssammanhang och som meningsskapande organisationer i civila samhället. 

Bokomslag En mosaik av mening

Traditionen med studiecirklar har vid sidan av det formella utbildningsväsendet byggt på människors frivilliga sökande efter kunskap, vilket har gjort det möjligt att förkovra sig under passande perioder i livet.  I över hundratio år har människor slutit sig samman i grupper omkring angelägna ämnen, inte minst för att bli bättre rustade att ta del i samhällsutvecklingen. 

Det finns särskilda kännetecken för studiecirklar, bl.a. att de bygger på gemensamt sökande efter kunskap. Om en grupp är intresserade av samma ämnesområde kan man starta en studiecirkel på eget initiativ. 13 år eller äldre måste man vara och det finns vissa gränser  beträffande antal deltagare, sammankomster osv. Om dessa kännetecken kan man läsa vidare på  Folkbildningsförbundets hemsida

Studieförbunden som idag är tio till antalet är viktiga kulturspridare och arrangerar såväl kulturprogram som studier. Tillsammans är de Sveriges största kulturarrangör, ofta i samarbete med föreningar, organisationer eller fria utövare och varje förbund har sina egna fokus- och profilområden. 

Bild musikcirkel

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation.  På hemsidan kan man läsa om det mesta som rör studieförbundens verksamhet och där kan man också länkas vidare till varje studieförbunds hemsida för att se vad som händer eller söka efter något intressant att ansluta till. 

 Genom att klicka på de olika förbunden här nedan kan du också se vad de står för och vilka aktiviteter de erbjuder.

 
   
 
   
   
 
   
   
 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Kerstin Oskarsson den 31 augusti 2015