Nog måste jag försöka ...!

Hur kan det komma sig att det i ett litet samhälle, i en tid som för flertalet innevånare präglades av umbäranden och slit för brödfödan, kunde finnas så många skickliga och omtalade konstnärer?

Norsjö var en sådan plats under 1900-talets första hälft och den konstnärskolonianda som då blomstrade i bygden har gett efterverkningar ännu till våra dagar.

Under den årligt återkommande Kärleksveckan i Norsjö kommun, anordnade vi på biblioteket en eftermiddag i konstens tecken. Vi plockade fram konst från kommunens eget bestånd och bjöd in en intresserad allmänhet och några speciellt kunniga på området. Det vi koncentrerade oss på var de tidiga konstnärer som varit med och skapat det stora konstintresse som funnits och ännu finns i kommunen. Efter den mycket givande aftonen och en del egen efterforskning har jag kommit fram till en del svar på hur det kom sig att så många konstnärer samlades i Norsjö.

Det hela tycks ha börjat med att Oscar Halleborg från Råggård i Dalsland flyttade till Norsjö 1915 efter konststudier i bland annat England. Förmodligen var det kärleken som lockade honom till trakten då han samma år gifte sig med Hildur Bask från Mensträsk.
Oscar var en mångkunnig man som ofta hjälpte bygdens folk med diverse praktiska problem, vilket bidrog till att norsjöborna vågade fråga honom och intresserat ta del av hans konst. Han ställde ut flitigt, mest i norra Sverige men också ett flertal gånger i Stockholm  .
Oscar Halleborg
 
Här är ett pressklipp från den första utställningen han hade i Stockholm 1927:
”Med detta är hans utställning en av mina verkligt goda upplevelser under många kritikerår. Ty en omisskännlig personlig begåvning gör sig rätt igenom det bristfälliga kunnandet gällande i ödmjukhet och kärlek, ett intensivt anammande av motivets skönhet och storslagenhet."
Tor Hedberg, konstkritiker, Dagens Nyheter, Stockholm, den 18 september 1927.
 
 
 
För Hildur Halleborg, som började måla på 1920-talet, var förmodligen maken Oscar en stor inspirationskälla. Från början var han hennes lärare, men senare deltog de båda två i kurser i teori och färglära vid Konstakademien i Stockholm. De gjorde också studieresor utomlands tillsammans. Men det var först efter Oscars död 1930 som Hildur började ägna sig åt konst på allvar. Hon utbildade sig vid Otto Skölds målarskola 1931 och hos André Lothes i Paris. 1974 fick hon Konstakademins stipendium och hon var verksam som konstnär till hög ålder.
 
 
 
Vid samma tid levde och verkade en bygdens son, konstnären Johan Mauritz Lindqvist. Han hade återvänt till hembygden efter att ha studerat konst bl.a. på Valands målarskola i Göteborg. Liksom Oscar Halleborg blev han konstnär på heltid och dessa båda konstnärer fick snart elever, av vilka flera nådde långt på konstnärsbanan.

En av de som tog intryck av de här pionjärerna när det gäller konst i Norsjö, var den konstnär som sedan blev bygdens kanske mest namnkunniga, Victoria Nygren. Hon föddes 1885 i Norrby utanför Norsjö och arbetade som småskolelärare fram till 1935, då hon slutade på grund av sjukdom. Under hela sin tid som lärare hade hon teckning som hobby och hon umgicks flitigt med paret Halleborg och Mauritz Lindqvist. Men det var först 1944, när Victoria var 60 år gammal, som hon debuterade som konstnär. Debututställningen ägde rum i Umeå och blev en stor succé och alla hennes tavlor såldes. Victoria Nygren hade två samlingsutställningar i Stockholm 1948-49 och efter dessa var hon ett av de stora namnen i svensk naiv konst.

Genom vänskapen med Oscar Halleborg flyttade konstnären Åke Ahnlund 1929 till Norsjö och kom att bli verksam där livet ut. Fler som inspirerades av, eller gick i lära hos antingen Mauritz Lindqvist eller Oscar Halleborg, var:
Helmer Harnesk; hela livet var han verksam i Norsjö där han drev en fotoateljé. Genom kontakten med svågern och grannen Mauritz Lindqvist ägnade han allt mer tid åt att måla och på 1940-talet övertogs fotoateljén av hans dotter Ester. John Jakobsson; var elev hos Oscar Halleborg, lämnade norsjöbygden 1929 och reste till Amerika där han avled 1938. Viktor Lundström; började måla som mycket ung, inspirerad av Oscar Halleborg. Rudolf och Adolf Lindqvist; Mauritz båda söner blev konstnärer efter utbildning på bland annat Otto Skölds konstskola och Konstfack.
Det fanns fler verksamma konstnärer, om än en del på amatörbasis under perioden från ca 1920 och ett antal decennier framåt. Några namn var: Rune Lundmark, Edith Falk, June Montana Lorentz, Knut Gustavsson (skulptör), Bengt Jonsson (träsnidare) och Frideborg Westermark.
 
Hur många av dessa som hade börjat arbeta med konst om det inte funnits några eldsjälar som inspirerade och delade med sig av sina kunskaper, är svårt att veta. Men det är känt att de första norsjökonstnärerna var gästvänliga och gärna bjöd hem konstnärskollegor från när och fjärran. Att det i sin tur ledde till att även folket i bygden intresserade sig för konst och vågade sig på att pröva själva, är väl ganska troligt!

Bertil Nygren skriver i Hembygdsboken Norsjö socken att det var kanske var norsjöbornas nyfikenhet och experimentlusta som gjorde att så många började syssla med måleri. Enligt Nygren kunde folkets kynne karaktäriseras med den typiska tanken: ”No val i fraaist=nog måste jag försöka.”

Jag tror att de flesta människor har en inneboende önskan att få uttrycka sig på ett eller annat sätt – genom musik, konst eller litteratur. Men för att våga ta steget och prova behövs det nog för många en inspiratör, någon som bjuder in och genom sitt eget intresse kan förmedla att; visst är det möjligt, det är bara att försöka!
 
/ Berith Enkvist, Norsjö bibliotek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källor:
 
Bertil Nygren, Norsjöbygdens konstnärer och Holger Nyström, Den andliga och kulturella utvecklingen i Hembygdsboken Norsjö socken
Stig Lindman, J.M. Lindqvist och Victoria Nygren två Norsjökonstnärer, Västerbotten 1958
 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Berith Enkvist den 1 juli 2011