Barns rättigheter

Du vet väl om att du har rättigheter?

Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen är bestämmelser om särskilda rättigheter för barn. Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. I Sverige blev barnkonventionen lag den 1 januari 2020. Alla som är mellan 0-18 år räknas som barn.

Vad innebär barnkonventionen?


Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

Artikel 2) Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3) Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6) Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12) Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Tecknade lyckliga barn som hoppar och leker Prawny, Pixabay

Vad innebär mina rättigheter på biblioteket? 

Tystnadsplikt: Du kan känna dig trygg med att allt du gör på biblioteket som t ex frågor du ställer, lån du gör och böcker du tittar i inte är något som vi berättar vidare. 

Kontaktuppgifter: När du fyller 13 år har du möjlighet att lägga in ditt eget mobilnummer och epost som kontaktuppgift hos oss. På så sätt går alla meddelanden, som t ex reservationer och påminnelser, direkt till dig. 

Prioriterade grupper: Vi jobbar extra fokuserat mot barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. 

Det finns möjlighet från 16 år att få en egen nyckel till biblioteket. Du kan komma till oss mellan 8-21 varje dag oavsett om vi har öppet eller inte, under eget ansvar. 

Biblioteken i Sverige är demokratiskt och utjämnande. Det betyder att alla är välkomna och att det ska vara gratis för dig att låna våra böcker, spel, filmer och datorer.  Det kan vara möjlighet att prova VR, 3D -skrivare eller TV-spel också. Det ser lite olika ut på varje bibliotek. 

Vi är hbtq-diplomerade. Det betyder bland annat att vi inte lägger någon värdering i frågor du ställer och att vi kan byta ut pronomen i vårt datassystem om du skulle vilja det. Vi har noll tolerans mot alla sorters våld och kränkningar och jobbar för att bryta normer och stereotyper. 

Vi uppskattar och tar gärna emot dina önskemål och gör vårt bästa för att du ska känna att vi lyssnat på dig. Förrutom när vi träffas inne i biblioteket kan vi ha enkäter, tipslådor, biblioteksråd och andra olika arrangemang för att fånga upp era önskemål och tankar. 

Böcker på ditt modersmål: I den mån vi kan försöker vi köpa in böcker på språk som efterfrågas. Vi kan också låna in från andra bibliotek. 

Tips på vart du kan vända dig om du behöver råd och tips eller bara prata med någon

BRIS - Barnens rätt i samhället 

BRIS stöd för barn och unga 116 111

Friends 

tel:08-545 519 90

radgivning@friends.se

Polisen 

Om du behöver omedelbar hjälp, ring 112.

Polisanmälan kan du annars göra via polisens växel 114 14.

Läs mer 

Bris - Barnens Rätt i Samhället

Friends

Rädda barnen

Om socialtjänsten för barn och unga - Koll på soc

IFO - individ och familjeomsorg

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan IFO erbjuda stöd i olika former. Det handlar både om att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer med problem, samt att förebygga problemen.

Här hittar du telefonnummer i din kommun som du kan ringa om du behöver prata med, eller få råd och stöd av en socialsekreterare.

Dorotea

Reception på socialtjänsten  0942 - 141 34

Malå

Växel, be att få prata med en socialsekreterare: 0953- 14000

Norsjö 

Växel, be att få prata med en socialsekreterare 0918-140 00 
Telefontid: mån-fre: 09.15 – 10.00

Lycksele

Reception på socialtjänsten 0950- 16650

Sorsele

Växel, be att få prata med en Socialsekreterare
Telefon: 0952-140 00

Storuman

Reception på socialtjänsten:  0951 - 14055

Vilhelmina

Reception på socialtjänsten: 0940-140 17  

Telefontid: mån -fre: 08.00-16.00

Åsele

Reception på socialtjänsten: 0941- 140 20