Joller: Från nyfödd till ungefär 8 månader

Barnets första ljud och joller är en del av språkutvecklingen.

Den här filmen handlar om de allra minsta barnen, från nyfödd till ungefär 8 månader.

Barnets första ljud och joller är en del av språkutvecklingen.

När du och barnet delar upplevelser tillsammans främjas barnets utveckling och inlärning.

  
Det är aldrig för tidigt att börja läsa med sitt barn!

 

Läs gärna mer på småprat.se